Indeksirahastot

Haluatko säästää hiljalleen omaa tai sijoitusasuntoa varten? Tai kiinnostaisiko sinua sijoittaa sijoitusasuntosi tuotot pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi toista sijoitusasuntoa tai eläkepäiviä varten?

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä lisäarvoa indeksirahastot voivat tuoda sijoitussalkkuusi.

 

Mikä on indeksi?

Aloitetaan ihan alkeista: Erilaiset indeksit eli tunnusluvut kuvaavat erilaisten hyödykkeiden tai arvopaperien hintakehitystä eri maissa. Seuratuimmat indeksit ovat osakeindeksejä, joiden avulla saa nopeasti tietoa markkinoiden muutoksista eri puolilla maailmaa.

Yksinkertaistettuna: Yleensä kun taloudella menee hyvin, indeksikehitys on kasvusuuntaista. Kun taas talous köhii, indeksit näyttävät alas päin.
 

Mikä on indeksirahasto?

Tavallisissa rahastoissa työskentelee rahastonhoitaja tai rahastohoitajatiimi, joka omalla ammattitaidollaan päättää mitä ostaa ja myydä milläkin hetkellä. Perinteistä rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti: tavoitteena on ostaa ja myydä niin fiksusti, että rahaston tuotto kehittyy paremmin kuin valittu vertailuindeksi.

Indeksirahastot eroavat perinteisistä rahastoista siten, että niitä ei hallinnoida itse laadittuun sijoitusstrategiaan pohjaten, vaan passiivisesti. Salkunhoitaja ostaa vain samoja osakkeita kuin indeksissä on, samalla painotuksella.

Indeksirahastot seuraavat siten indeksin kehitystä sekä ylä- että alamäissä, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Indeksiä ei näyttävästi ylitetä mutta ei alitetakaan. Sitä vain seurataan.
 

Indeksirahastojen tuotto

Markkinakehityksen aallonharjalla tai jopa edellä pysyttely vaatii paljon. Siksi tavallisen rahaston hallinnointikulut passiivisiin indeksirahastoihin verraten ovat melko suuret. Markkinakehityksen päihittäminen on myös melko harvinainen taito, ja useimmat aktiivisesti hallinnoidut rahastot häviävät vertailuindeksilleen.

Koska perinteisten rahastojen isommat kulut nakertavat aimo loven etenkin pitkäaikaisiin rahastosijoituksiin, yltää indeksirahastojen tuotto keskimäärin perinteisten rahastojen tuottoihin ja ylikin.

Tavallisen pitkän tähtäimen rahastosijoittajan tai kuukausisäästäjän kannattaa tämän vuoksi ottaa tärkeimmäksi rahastokohteekseen nimenomaan indeksirahastot. Jos haluat, voit salkkusi tuoton tuunaamiseksi kokeilla onneasi esimerkiksi pienyhtiöihin sijoittavissa aktiivisissa rahastoissa vähän pienemmillä summilla ja lyhyemmällä aikavälillä.

Lyhyen tähtäimen sijoittajalle indeksirahastot ovat suuren riskin peliä, sillä markkinasuhdanteita on tunnetusti erittäin vaikea ennustaa. Indeksirahastojen tuotto kun on kovin riippuvainen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Indeksi rahastot suosittelevatkin usein vähintään seitsemän vuoden sijoitusaikaa. Lisätietoja voit lukea Indeksirahaston tuotto (linkki) -artikkelistamme.

 

Indeksirahasto verotus

Indeksirahastosijoittamista verotetaan samalla tavalla kuin tavallisiin rahastoihin sijoittamista.

Pähkinänkuoressa: Itse indeksirahastot ovat verovapaita yhteisöjä, mutta rahastoista saatava tulo on pääomaveron alaista.

Toisin sanoen niin kauan kuin varasi ovat sijoitettuna indeksirahastoon, ne saavat kasvaa (tai huveta) verottajalta rauhassa. Vasta kun myyt rahasto-osuutesi, siitä saatava mahdollinen luovutusvoitto katsotaan pääomatuloksi.

Verotuksen kannalta on tärkeä tietää, mitä eroa on indeksi rahaston kasvu-osuuksilla ja tuotto-osuuksilla. Niistä ja muista indeksirahastoverotukseen liittyvistä asioista voit lukea tarkemmin Rahaston verotus – (linkki) artikkelistamme.

 

Indeksisijoittamisen etuja

Indeksirahastot tarjoavat monella tapaa hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi pidemmän aikavälin asuntosäästämiseen tai sijoitusasunnon tuottojen tallettamiseen.

Pienten kulujen ja keskimäärin kelpo tuoton lisäksi indeksirahastojen puolesta puhuu se, että niiden ostoista ja myynneistä ei päätä kukaan yksittäinen henkilö. Perinteisen rahaston hyvä tuottokehitys voi joskus katketa rahastonhoitajan vaihtumiseen, sijoitusstrategian puuttumiseen tai muuttuiseen tai johonkin muuhun henkilöstä johtuvaan asiaan, kun taas indeksirahastojen tuotto perustuu aina “samaan vanhaan” indeksiin (joka sekin tietysti voi olla oikukas ja arvaamaton).

Lisäksi moniin indeksirahastoihin voi sijoittaa heti 10 tai 15 eurosta alkaen, helposti omassa pankissa tai pankin verkkopalvelussa. Useilla indeksirahastoilla on tätä varten oma, piensijoittajaystävällinen rahastotuotteensa yksityishenkilöille.
 

Indeksirahastot Suomi: Neljä vaihtoehtoa

Finanssisivusto Morningstar listaa kirjoitushetkellä lokakuussa 2021 neljä Helsingin pörssi-indeksejä seuraavaa passiivista indeksirahastoa, joista kaksi seuraa samaa indeksiä.

Äkkisiltään voisi luulla, että samaa indeksiä seuraavien rahastojen tuotto olisi sama, mutta näin ei välttämättä ole. Indeksirahastot poikkeavat toisistaan kuluiltaan, (linkki: Rahastokulut) riskeiltään ja tuotto-odotuksiltaan. 

Alta löydät finanssisivusto Morningstarin kirjoitushetkellä listaamat, passiiviset suomalaiset indeksisrahastot linkkeineen. Huom! Tässä ei ole kyse suosituksista eikä sijoitusneuvonnasta, vaan artikkeli on tarkoitettu yleishyödylliseksi. Jokainen sijoittaja on aina vastuussa omista sijoituksistaan.

Kaikki indeksirahastojen tiedot on saatu 21.10.2021. Eri rahastojen luokitukset ja tunnusluvut vaihtelevat niin, että kannattaa aina etsiä netistä kiinnostavan rahaston ajantasaiset avaintiedot ja tunnusluvut syyniin ennen sijoituspäätöstä.

 

OP-Suomi Indeksi

OP-Suomi Indeksi seuraa Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksiä, jossa on mukana 50-70 Suomen suurinta ja ostetuinta osaketta useimmilta eri toimialoilta.

Riskitaso 6/7
Morningstar-luokitus ** (Mikä ihmeen Morningstar?)

Juoksevat kulut 0,39 %
 

Nordea Suomi Passiivinen

Nordean suomalainen indeksirahasto Suomi Passiivinen seuraa myös OMX Helsinki Benchmark CAP -tuottoindeksin kehitystä. Pankin mukaan rahasto voi kuitenkin luopua omistuksista yhtiöissä, jotka ovat Nordean poissuljettujen yhtiöiden listalla.

Riskitaso 6/7
Morningstar-luokitus ***

Juoksevat kulut 0,40 %
 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto

Lähi-Tapiolan omistaman Seligson & Co -varainhoitoyhtiön Suomi Indeksirahasto seuraa OMX Finland Sustainability -osakeindeksiä. Indeksissä on noin 40 suomalaista osaketta, jotka on valittu ottaen huomioon muun muassa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä.

Riskitaso 6/7
Morningstar-luokitus ***

Juoksevat kulut 0,46 %
 

Nordnet Indeksirahasto Suomi

Ruotsalaisen Öhman Fonder -yhtiön suomalaisen indeksirahaston tavoitteena on jäljitellä OMX Helsinki 25 Index -osakeindeksin koostumusta. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja muihin jälkimarkkinakelpoisiin osakepohjaisiin arvopapereihin. Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja osana sijoituspolitiikkaansa.

Riskitaso 6/7
Morningstar-luokitus ***

Juoksevat kulut 0,00 %

 

Indeksirahasto hajautus

Kaikessa sijoittamisessa sijoitusten ajallinen, maantieteellinen ja sijoitustyyppien välinen hajauttaminen on varmin tie terveen salkun rakentamiseen. Huolellinen indeksirahasto hajautus tapahtuu näin:
 

  1. Hajauta indeksirahasto-osuutesi maantieteellisesti eri mantereille seuraamaan eri maiden tai maanosien indeksejä. Näin salkussasi on todennäköisemmin  tuottavia sijoituksia, vaikka suhdanteet kotimaassa vaihtelisivatkin.
     
  2. Ajallinen hajauttaminen eli rahasto-osuuksien hankkiminen eri aikoihin, esimerkiksi kerran kuussa tai kerran puolessa vuodessa, auttaa myös indeksirahastosijoittamiseen aina liittyvän riskin hallinnassa.
     
  3. Jos mahdollista, koeta myös valita eri toimialoja painottavia indeksirahastoja. Näin yhden toimialan alamäki ei koidu kohtalokkaaksi.
     
  4. Fiksu sijoittaja hajauttaa aina myös eri sijoituslajien välillä. Joko sinulla on salkussasi tuottava sijoitusasunto?

 

Katso myös