Älä anna eläkepommisi räjähtää. Ryhdy sijoittamaan asuntoihin!

Älä anna eläkepommisi räjähtää. Ryhdy sijoittamaan asuntoihin!

23.03.2020 Sijoitusasunto, Säästäminen Samuel Latvanen

Kestääkö eläkerjärjestelmä nämä kovat ajat?

Suomen valtiolla ja suomalaisilla on käsillään yksi suurimmista sukupolvemme yhteiskunnallisista ongelmista. Ongelma on eläkejärjestelmän toimivuus ja sen mahdollinen romahtaminen. Tämän takana on matala syntyvyys ja suurten ikäluokkien eläköityminen. Suurin osa nykyisen työikäisen maksamista eläkemaksuista menee nykyisten eläkkeensaajien osuuksien maksamiseen ja vain pieni osa menee uudelleen sijoitukseen. Kun yhä useampi ikäluokka jää eläkkeelle ja ihmisten keski-ikä nousee, olemme tulleet tilanteeseen, jossa nykyinen eläkejärjestelmämme on sietokykynsä rajoilla. Todennäköistä on, että se ei tule kestämään.

Jo valmiiksi korkeat eläkemaksut estävät niiden edelleen korottamisen, mikä toisi helpotusta tilanteeseen. Myöskään eläkkeiden leikkaaminen ei luultavimmin tule kysymykseen. Tilanne voi vaikuttaa jo Y-sukupolven eläkkeisiin, joten tulevaisuuden tilanteeseen on järkevintä varautua nyt eikä eläkeiän kolkuttaessa ovelle. Jo tänä päivänä merkittävä osuus suomalaisista taistelee arjessaan eläkkeen pienuuden takia.

Koska nykyinen malli on menossa suuntaan, jossa voidaan kyseenalaistaa koko eläkejärjestelmän toimivuus pitkällä aikavälillä, olisi jokaisen syytä miettiä omaa eläkettään ja miten siihen voi varautua.

Mitä, jos järjestelmän heikkouden vuoksi eläkeikää siirretään myöhemmäksi? Voi olla, että nyt 20 vuotiaan eläkeikä tulee olemaan 75 vuotta. Kuinka moni todellisuudessa haluaa tehdä töitä 65 vuotiaaksi, saati sitten 75 vuotiaaksi asti? Sijoittaminen antaa myös vaihtoehtoja.

Taloudellista turvaa eläkkeelle sijoitusasunnoista

Ihmisten on vaikea ymmärtää, että eläkkeelle päästyään heidän elintasonsa tulee tippumaan suurimmalla osalla radikaalisti. Eläkkeet ovat pienet suhteutettuna elintasoon, eikä suurella osalla tulevista eläkeläisistä ole säästöjä tai sijoituksia kompensoimaan tulotason pudotusta.

Todellisuudessa useat joutuvatkin siirtämään eläkkeelle jäämistä vuosia eteenpäin. Ihminen saattaa olla oravanpyörässä jopa kuolemaansa saakka, sillä pelko elintason laskemisesta on liian suuri. Sijoitusasunnot tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa omia tulojaan työuralla kerätyn eläkepotin rinnalle, sekä antavat mahdollisuuden irrottautua niin sanotusta oravanpyörästä vailla pelkoa elintason romahtamisesta.

Suomessa tuetaan paljon asumista ja siihen kohdistetaan merkittäviä tulonsiirtoja. Asuntosijoittaminen on saavuttanut viime vuosina suurta suosiota suomalaisten keskuudessa, eikä täysin syyttä. Asuntosijoittamista voidaan pitää yhtenä säästämisen muotona ja ennen kaikkea se antaa suojaa rahan ostovoiman heikkenemistä vastaan. Eläkeiässä voi odottaa heikko taloudellinen tilanne, jos rahojaan ei sijoita.

Sijoitusasunnon omistaminen tuo turvaa omaisuudelle ja antaa säännöllisiä vuokratuloja, jotka voivat tarvittaessa paikata heikentyvän eläkejärjestelmän antamaa turvaa. Omistusasunnon ostaminen siirtyy jatkuvasti pidemmälle ihmisen elinkaaressa, jonka takia vuokra-asuminen yleistyy edelleen. Valtion tukien suuntautuminen asumiseen tulee todennäköisesti myös pysymään samalla tasolla tai jopa kasvamaan.

Asuntosijoittamisesta olisi syytä tulla koko kansan huvia. Asuntosijoittaminen on pitkäjänteinen sijoitusmuoto, joka sopii teoriassa kaikille. Toisin kuin usein luullaan, asuntosijoittaminen ei vaadi suurta pääomaa. Hyvällä sijoituksella suojataan omaisuutta ja sijoittajalla onkin mahdollisuus vaikuttaa omaan sijoitukseen huomattavasti.

Asuntosijoittamisen taloudellinen vaikutus eläkeiässä

45-vuotias nainen on alkanut pohtimaan omaa eläkettään, jonka arvelee olevan pieni. Hän on maksanut omaa asuntolainaansa ahkerasti jo 20 vuoden ajan, ja laina on nyt maksettu. Hän keskustelee talousneuvojan kanssa ja selviää, että loppuun maksetusta asuntolainasta on vapautunut vakuutta. Talousneuvoja laskee, että 200 000 euron asunnosta riittää hyvin vakuudet ostaa kolme arvokasta sijoitusasuntoa. Nykyinen asunto käy vakuudeksi 140-150 000 euron lainalle

Nainen haluaa ostaa kolme 100 000 euron sijoitusasuntoa, jolloin lisävakuuden tarve on 75-90 000 euroa (300 000 * 25-30 %). Tämä tarkoittaa kolmea sijoitusasuntoa ilman käteistä, ja uutta lainaa maksetaan pois niin vuokratuloilla kuin aiemmalla lainaan menneellä lyhennyksellä. Oletetaan, että asuntojen nettotuotto on vastikkeiden ja verojen jälkeen yhteensä 1200 euroa kuukaudessa (400 euroa per asunto).

Kun sijoitusasuntoihin kohdistuneet lainat on maksettu pois (noin 20 vuotta), on nettotulot nousseet siis 1200 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa naisen eläkkeelle jäätyään (65-vuotiaana) 1200 euroa kuukausittain passiivista pääomatuloa. Kannattaa muistaa, että pääomatulot eivät vaikuta eläkkeen suuruuteen

Vuoden 2019 keskimääräinen bruttoeläke oli 1680 euroa kuukaudessa, joten 1200 euron kuukausittaiset nettotulot muodostavat melko suuren summan suhteessa keskimääräiseen eläkkeeseen. Keskimääräisestä 1680 euron bruttoeläkkeestä maksetaan 18 % veroja, joten nettoeläkkeeksi jää 1377 euroa.

Miltä kuulostaisi väljempi taloudellinen tilanne eläkeiässä?

Miltä kuulostaisi 2 577 euron nettoeläke verrattuna 1 377 euron nettoeläkkeeseen? Näillä summilla on 14 400 euron vuosittainen ero. Pelkästään jo näiden erotuksella on mahdollista vuokrata asunto esimerkiksi jostain lämpimästä koko vuodeksi. 

Nykyisten eliniänodotusten mukaan suomalainen elää eläkkeelle pääsyn jälkeen 15-20 vuotta. Eläkeaika muodostaa siis pitkän osan elämästä, joten siihen on syytä panostaa ja panostaminen tulee aloittaa mahdollisimman nuorena. Eläkkeeseen luotetaan liikaa, eikä järjestelmän heikkoutta tule ajatelleeksi ennen kuin eläke on itselle ajankohtainen. On mahdollista, että eläkeikää siirretään tulevaisuudessa myöhemmäksi.

Asuntosijoittaminen luo taloudellista turvaa elämään. Se on pitkäjänteistä toimintaa, joka ei tuo pikavoittoja mutta mahdollistaa merkittävät lisätulot ja mielenrauhan. Koskaan ei ole liian myöhäinen hetki aloittaa asuntosijoittamista. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 

Sijoitusasuntoja löydät täältä.

Lue lisää asuntosijoittamisesta täällä.

Tutustu tuleviin asuntosijoituskohteisiimme täällä.

 

Keskustele aiheesta

Suosituimmat artikkelit

Suosituimmat podcastit

Suosituimmat videot