Vuokralaisen oikeudet

Oletko vuokraamassa kotisi lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa? Tämän tekstin avulla voit tutustua vuokralaisen oikeuksiin ennen vuokrasopimusehtojen laatimista.

 

 

Vuokralaisen oikeudet vuokrasopimuskauden alussa

Alkukatselmus ja asunnon luovuttaminen

Asunto täytyy luonnollisesti luovuttaa vuokralaiselle vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä. On tärkeää myös, että asunto on siinä kunnossa kuin se on luvattu, eli remontit valmistuneet ja kodinkoneet toimivat.

Epäselvyyksien välttämiseksi on ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista hyvä järjestää vuokralaisen kanssa yhteinen asunnon alkukatselmus, jossa merkitään muistiin asunnon kunto sekä mahdolliset asunnosta löydetyt viat.

Laki ei yhteistä katselmusta edellytä, mutta se suojaa tarpeen tullen sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeuksia.

Sekä vuokranantajan että vuokralaisen tulee allekirjoittaa katselmusmuistio ja kopio siitä tulee luovuttaa vuokralaisen haltuun. Katselmusmuistion liitteeksi kannattaa ottaa valokuvia, etenkin jos asunnosta löytyy kulumia tai muita vikoja.

Jos katselmusta ei ole tehty ja sisään muutettuaan vuokralainen löytää asunnosta vikoja, tulee hänen ilmoittaa niistä vuokranantajalle, joka puolestaan on velvoitettu viipymättä korjaamaan ne. Jos vuokranantaja ei näin tee, on vuokralaisella oikeus pyytää vuokrananlennusta tai peräti vuokrasopimuksen purkamista.

 

Tarpeeksi avaimia

Vuokralaiselle tulee luovuttaa tarpeeksi avaimia sen mukaan, kuinka suuresta vuokra-asunnosta on kyse. Yksiöön voivat riittää yhdet avaimet, kun taas perheasuntoon tarvitaan useammat.

 

Vuokralaisen oikeudet vuokrasopimuksen aikana

Perheenjäsenet ja lemmikit

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu tuoda perheenjäsenensä asumaan kanssaan ilman vuokranantajan lupaa. Perheeksi lasketaan huoneenvuokralaissa avio- tai avopuoliso sekä molempien lapset.

Vuokralaisella on myös yleensä oikeus ottaa vuokra-asuntoon lemmikki, ellei tätä vuokrasopimuksessa erikseen kielletä.

 

Alivuokraus

Vuokralaisella on oikeus vuokrata puolet asunnosta toisen käyttöön ilman erillistä lupaa vuokranantajalta, kunhan siitä ei koidu asunnolle tai vuokranantajalle mitään haittaa. Uudesta asukkaasta tulee tällöin vuokralaisen alivuokralainen.

 

Asunnon kunto vuokrasuhteen aikana

Yksi tärkeimmistä vuokralaisen oikeuksista on asua ehjässä ja toimivassa kodissa koko vuokrasuhteen keston ajan. Asunnon ja kodinkoneiden vähittäinen kuluminen ajan myötä kuuluu asiaan. Siitä aiheutuvat viat ja korjaustarpeet ovat vuokranantajan vastuulla.

Vuokralaisen velvollisuus on ilmoittaa viasta tai kodinkoneen rikkoutumisesta heti sen huomattuaan, ja vuokranantajan tulee reagoida ja korjauttaa ongelma ripeästi.

 

Mitä on asunnon normaali kuluminen?

Vuokranantajan kontolle laskettavalla normaalilla kulumisella tarkoitetaan asunnossa pikku hiljaa ajan myötä tapahtuvaa tavallista kulumista esimerkiksi lattia- ja seinäpinnoissa.

Normaalia kulumista on esimerkiksi taulujen ripustaminen seinälle, sälekaihdinten asianmukainen säätäminen sekä kodinkoneiden ohjeiden mukainen käyttö. Huonekaluista aiheutuneet jäljet seinässä tai lattiassa menevät myös normaalin kulumisen piikkiin, samoin kuin huonekalujen paikkojen näkyminen lattian sävyssä.

Vaikka lemmikkien pitäminen asunnossa olisi sallittu, lemmikkien aiheuttamat raapimisjäljet esimerkiksi tapeteissa tai lattiapinnoissa eivät kuulu asunnon normaaliin kulumiseen. Ne vuokralaisen tulee hyvittää omasta pussistaan.

Äkillisten vahinkojen näkyvät seuraukset eivät myöskään kuulu asunnon normaaliin kulumiseen. Samoin on asian laita silloin, jos tavallisia kodin pintoja on puhdistettu väärillä aineilla, käyttämällä liikaa vettä tai väärin menetelmin ja näin aiheutettu niille vahinkoa – vaikka vahinko sitten olisi syntynyt pidemmän ajan kuluessa.

Erityistä hoitoa kaipaavien pintojen ylläpitoon on vuokralaisella oikeus saada vuokranantajan ohjeistusta. Muuten häntä ei voi pitää vastuussa herkkien pintojen vioittumisesta.

 

Vuokranalennus

Tärkeimpiin vuokralaisen oikeuksiin kuuluu myös ilman muuta voida neuvotella kohtuullisesta vuokranalennuksesta tai vuokravapautuksesta ajalta, jolloin asuntoa ei ole voitu käyttää tai se ei ei ilman hänen omaa syytään ole sovitussa kunnossa. 

Tavallinen syy vuokranalennukselle tai vuokravapautukselle on remontti, joka tekee huoneistossa asumisesta vuokralaiselle hankalaa tai mahdotonta. Vuokralaisen oikeus on saada tieto tällaisesta asumista merkittävästi häiritsevästä remontista hyvissä ajoin, vähintään 6 kuukautta ennen töiden alkamista.

Ilmoituksen saatuaan vuokralaisella on 14 päivän ajan oikeus irtisanoa vuokrasopimus, vaikka määräaikaista vuokrasopimusjaksoa olisikin vielä jäljellä. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen vuokralainen voi irtisanoa yhden kuukauden varoitusajalla.

Pienemmistä korjaus- ja kunnostustöistä vuokranantajan tai taloyhtiön tulee pyrkiä ilmoittamaan 2 viikkoa ennen töiden alkamista. Tällaiset korjaustyöt eivät oikeuta vuokralaista määräaikaisen sopimuksen ennenaikaiseen purkamiseen.

Huom! Vuokranalennus ja vuokravapaus eivät ole vuokralaisen yksin päätettävissä, vaan ne ovat aina kahden kauppa. Niistä täytyy vuokralaisen ja vuokranantajan neuvotella yhdessä.

 

Vuokralaisen oikeudet vuokrasopimuksen päättyessä

Vuokrasopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Vuokralaisen oikeuksiin lukeutuu määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen etuajassa seuraavissa tilanteissa:

  • Asunto ei ole sovitussa kunnossa eikä vuokranantaja pyynnöistä huolimatta ripeästi korjaa asiaa
  • Asunnosta aiheutuu terveydellistä haittaa vuokralaiselle tai hänen perheenjäsenelleen

Asuntoon on suunnitteilla asumisen laatua merkittävästi heikentävä remontti

 

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomiseen vuokralaisen ei tarvitse eritellä mitään erityistä syytä. Sopimuksen irtisanomisaika on hänen puoleltaan yksi kuukausi riippumatta siitä, kuinka kauan hän on asunnossa asunut.

Jos vuokranantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen, on vuokralaisella normaalisti oikeus 3 tai 6 kuukauden irtisanomisaikaan riippuen siitä, onko hän asunut asunnossa alle vai yli vuoden päivät.

Vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta säädetään seikkaperäisesti huoneenvuokralaissa. Helppolukuinen tiivistelmä vuokranantajan ja vuokralaisen oikeuksista mutkikkaammissa tilanteissa löytyy esimerkiksi Kuluttajaliiton Vuokraoppaasta.

 

Vuokravakuuden palautus

Mikäli vuokralainen on hoitanut vuokra-asuntoa huolellisesti sekä tyhjentänyt ja siivonnut asunnon määräaikaan mennessä, vuokralaisen oikeudet takaavat vuokravakuuden palauttamisen hänelle välittömästi vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.

Yhteinen loppukatselmus on hyvä tilaisuus katsoa, missä kunnossa asunto on. Se järjestetään usein avainten luovutuksen yhteydessä.

Asunto käydään huolellisesti läpi ja mahdolliset siivous- ja korjaustarpeet merkitään muistiin. Jos epäselvyyksiä ilmenee, alkukatselmus ja sen aikana otetut valokuvat voivat olla suureksi avuksi.

Jos lopputarkastuksessa löytyy muusta kuin normaalista kulumisesta aiheutuneita korjaustarpeita, on vuokranantajalla oikeus pidättää vuokravakuudesta kohtuullinen summa korjaustöiden ja materiaalien kattamiseen. Vuokralaisen oikeuksiin puolestaan kuuluu saada erittely siitä, mihin pidätettyä vakuutta on tarkalleen ottaen käytetty.

 

Lue lisää:

Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokrasopimus
Vuokravakuustili vai ei?