Vuokran korottaminen: 16 kysymystä ja vastausta


Vuokran korottamisesta ja sen perusteista on tärkeä kirjata vuokrasopimukseen, sillä ilman tätä kirjausta asia on hieman mutkikkaampi. Millä perusteella vuokraa voi lain mukaan korottaa ja millä ei? Kannattaako vuokran korottaminen aina? Entä mikä on yleisin vuokrasopimuksiin kirjattu vuokrankorotusperuste?

Monet vuokranantajat alkavat harkita vuokran korottamista siinä vaiheessa, kun hänen asunnostaan perimänsä vuokra on jäänyt jälkeen markkinoiden yleisestä vuokratasosta. Tässä artikkelissa vastaamme 16 usein kysyttyyn kysymykseen vuokran korottamisesta.

 

Vuokran korottamisen ABC 

1. Kannattaako vuokran korottaminen aina?

Riippuu ihmisistä, tilanteesta ja vuokramarkkinoista.

Maltillisen tasoinen, reilu ja hyvin vuokralaiselle ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista perusteltu vuokrankorotusmahdollisuus voi kannattaa, sillä näin varmistat, että vuokrasi pysyy markkinavuokrien tasolla ja saat sijoituksellesi parhaan mahdollisen tuoton.

Toisaalta monet vuokranantajat jättävät korotukset tekemättä aivan yhtä hyvästä syystä. Jos vuokramarkkinoilla on paljon tarjontaa asunnoista ja kilpailu hyvistä vuokralaisista käy kuumana, ei vuokran korotuksilla välttämättä kannata lähteä karkottamaan hyviä potentiaalisia vuokralaisia.

 

2. Sisältyykö vuokran korottamiseen riskejä?

Vuokran korottamiseen sisältyy riski siitä, että vuokralainen pitää korotusta kohtuuttomana tai omalle budjetilleen liian suurena ja irtisanoo vuokrasopimuksen.

Vuokrasopimuksen päättymiseen liittyy aina ylimääräistä työtä, asunnon kulumista muutoissa sekä mahdollisesti tyhjä kuukausi tai pari. Jos vuokralainen pakkaa tavaransa, vuokrankorotus voi tulla vuokranantajalle itse asiassa kalliimmaksi kuin vuokran tarkistamatta jättäminen olisi tullut. 

Jos päädyt kirjaamaan vuokrasopimukseen ehdon vuokran korottamisesta, on tärkeää käydä vuokrasopimus ennen sen allekirjoittamista vuokralaisen kanssa huolellisesti läpi.

Ei kannata pikakelata vuokrankorotuskohdan yli, vaan mainita reilusti esimerkiksi vuosittaisista vuokran tarkistuksista, perustella ne ja selittää auki vuokran korottamiselle valittu peruste. Näin vuokran korotusilmoitus ei tule vuokralaisena yllätyksenä, vaan hän tietää alusta asti odottaa sitä. Tämä toivottavasti ehkäisee ennalta äkilliset vuokrasopimuksen irtisanomiset.

 

3. Voinko korottaa vuokraa määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassaoloaikana?

Lain mukaan voit tarkistaa vuokraa ylöspäin, jos määräaikainen vuokrasopimus on pidempi kuin kolme kuukautta. Vuokrantarkistusperusteesta täytyy myös olla maininta vuokralaisen kanssa allekirjoittamassasi vuokrasopimuksessa.

Kovin usein vuokraa ei tietenkään kannata korotella, jottei karkota pois kelpo vuokralaista. Tavallisimmin vuokraa korotetaan enintään kerran vuodessa, monet eivät niinkään usein. Vuotta lyhyemmän vuokrasopimuksen kohdalla vuokran korottaminen tuskin on suositeltavaa tai edes hyvin perusteltavissa.

 

Vuokran korottaminen ja vuokrasopimus

4. Täytyykö vuokran korottamisesta aina kirjata vuokrasopimukseen?

Mieluiten kyllä.

Jos sopimuksesta ei löydy mainintaa vuokran korottamisesta, ei korotusta voi lähteä omin päin tekemään. Jos korottaminen yhteistuumin vuokralaisen kanssa ei onnistu, voi tämä pidemmässä vuokrasuhteessa tarkoittaa vuokranantajalle merkittävääkin lovea asunnon tuottoon.

Jos vuokran korottamisesta ei ole kirjattu sopimuksessa ja vuokrataso ympärillä vaikuttaa nousseen, voi vuokralaisen kanssa yrittää varovasti ja kohteliaasti neuvotella vuokran korottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomista ja uuden solmimista uusilla ehdoilla.

Tämä sisältää luonnollisesti riskin siitä, että vuokralainen ei suostu maksamaan suurempaa vuokraa ja vuokranantaja joutuu etsimään uuden vuokralaisen. On siis aina parempi, jos ehto vuokran korottamisesta on kirjattu jo alkuperäiseen vuokrasopimukseen.

 

5. Pitääkö vuokran korottamisesta ilmoittaa joka vuosi vuokralaiselle, vaikka siitä olisi selkeästi kirjattu vuokrasopimuksessa?

Vuokran korottamisesta ilmoittaminen vähintään kuukautta ennen kirjallisesti on erittäin suositeltavaa, vaikka vuokrankorotuksen ajankohta ja määräkin kävisivätkin ilmi vuokrasopimuksesta. Ilmoituksen voi laittaa matkaan paitsi kirjeenä, myös sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Jos päätät jonain vuona jättää sopimukseen kirjatun vuokrankorotuksen tekemättä, ilmoita ihmeessä myös siitä. Hyvät uutiset ilahduttavat varmasti vuokralaistasi.

 

6. Kuinka usein vuokraa voi korottaa?

Vuokraa tarkistetaan tai korotetaan yleensä kerran vuodessa, vuokrasopimuksessa määrättynä ajankohtana.

Jos vuokran korottaminen on sidottu hoitovastikkeen nousuun, tulee tämä kirjata vuokrasopimukseen ja korotuksesta ilmoittaa vuokralaiselle heti taloyhtiön päätöksen jälkeen. Korotettu vuokra tulee tällöin voimaan heti seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällöin vuokraa ei siis tarkisteta vuosittain, vaan vain hoitovastikkeen noustessa.

 

Erilaisia vuokrankorotusperusteita

7. Millainen on hyväksyttävä vuokrankorotusperuste?

Vuokrankorotusperuste on prosenttiluku, euromäärä tai yleiseen hintakehitykseen sidottu indeksi, jonka pohjalta vuokrankorotuksen määrän voi laskea. Perusteen pitää olla niin yksiselitteinen, että vuokralainen pystyy itsekin tahollaan laskemaan tulevan vuokrankorotuksen tai tarkistamaan sen oikeellisuuden saatuaan ilmoituksen tulevasta korotuksesta.

Epämääräiset vuokrasopimusehdot tulkitaan oikeudessa vuokralaisen hyväksi, joten tähän kohtaan kannattaa vuokranantajan kiinnittää huomiota.

 

8. Mitä erilasia perusteita vuokran korottamiselle on olemassa?

Vuokran tarkistamisen perusteena voi käyttää elinkustannusindeksiä, hoitovastikkeen nousua, ennalta määrättyä prosenttikorotusta tai ennalta määrättyä euromääräistä korotusta.

 

9. Voiko sopimustekstissä vuokran korottamisen peruste olla yhdistelmämuotoinen?

Voi, kunhan peruste on täsmällisesti ilmaistu ja korotuksen määrä kumman tahansa osapuolen laskettavissa sekä tarkistettavissa. Esimerkiksi ”Vuokraa korotetaan vuosittain 1. syyskuuta elinkustannusindeksin mukaisesti, kuitenkin vähintään 5 eurolla kuukaudessa.”

 

10. Mikä on yleisin vuokrankorotusperuste?

Yleisin vuokrankorotusperuste vuokrasopimuksissa on elinkustannusindeksi.

 

Vuokran korottaminen indeksiperusteisesti

11. Mikä on elinkustannusindeksi?

Elinkustannusindeksi kertoo tavaroiden ja palvelujen hintojen muutoksesta yhteiskunnassa ajan kuluessa. Jos hinnat nousevat yleisesti, voi vuokraa korottaa samassa suhteessa, jottei se jää jälkeen yleisestä hintakehityksestä.

 

12. Miten vuokran indeksikorotus lasketaan?

Vuokran indeksikorotus lasketaan siten, että korotusajankohdan indeksiluku jaetaan vuokrasopimuksen solmimisen aikaisella indeksiluvulla ja tämä luku kerrotaan alkuperäisellä vuokran määrällä.

Eri vuosien ja kuukausien indeksiluvut voit helposti tarkistaa Tilastokeskuksen taulukoista.

 

Lisää vuokrankorotusperusteita: Prosentit, eurot ja muut

13. Mitä tarkoittaa vuokran korottaminen prosenttiperusteisesti?

Toinen tapa korottaa vuokraa on kirjaamalla vuokrasopimukseen tietty prosenttimäärä, jolla vuokra nousee vuosittain. Korotusprosentti kannattaa asettaa tarkoin ja mieluiten maltilla, jotta voit kilpailla niidenkin vuokranantajien kanssa, jotka eivät korota vuokriaan säännöllisesti.

 

14. Mitä etua on euromääräisestä vuokran korottamisesta?

Vuokraa voi korottaa myös tietyllä summalla vuosittain. Tämä vaihtoehto on vuokralaiselle helpoin hahmottaa: 10 tai 20 euroa on paljon havainnollisempi kuin maininta indeksistä tai prosenttiluvusta. 

Euromääräisiin korotuksiin pätee sama kuin prosentuaalisiin: Maltti on valttia ja vähemmän voi joskus olla enemmän.

Esimerkiksi 20 euroa voi vuokranantajan näkökulmasta tuntua kovin pieneltä kuukausittaiselta korotukselta. Toisaalta 20 euroa kuussa tekee vuodessa jo 240 euroa, mikä saattaa vaikka opiskelijabudjetilla olla jo kipurajalla.

 

15. Voinko sitoa vuokrankorotukset vastikkeen tasoon?

Jotkut vuokranantajat sitovat vuokrankorotukset mieluiten hoitovastikkeeseen. Kun hoitovastike nousee, nousee vuokrakin samalla määrällä.

Tämän ratkaisun etu on se, että se on vuokralaiselle usein järkeenkäypä perustelu. Vuokraa ei nosteta automaattisesti, vaan pelkästään silloin kun vuokranantajan kulut nousevat.

Miinukseksi jotkut laskevat sen, että hoitovastike nousee usein hitaammin kuin elinkustannukset, eli asunnon tuotto voi jäädä näin jäädä hieman pienemmäksi.

 

16. Voinko käyttää alueen yleistä vuokratasoa vuokran korottamisen perusteena?

Lain näkökulmasta alueen yleinen vuokrataso on liian epämääräinen peruste ollakseen pätevä.

Epäselvyyksien ja riitatilanteiden välttämiseksi tulee siis käyttää täsmällisempää tarkistusperustetta, joka on myös vuokralaisen helposti laskettavissa ja tarkistettavissa.

 

Asunnon vuokraamisesta kiinnostuneille: Kiva kun löysit tiesi tietopankkiimme! Me Lehto Asunnoilla teemme parhaamme, jotta voimme tarjota asunnon vuokraamisesta kiinnostuneille ajantasaista tietoa. Muistutamme kuitenkin, että tärkeät sopimustekstit sanamuotoineen kannattaa aina laadituttaa tai tarkistuttaa lakiammattilaisella. Lehto Asunnot ei ole vastuussa tämän tekstin pohjalta mahdollisesti laadituista vuokrasopimuksista, niiden yksityiskohdista tai niiden pohjalta syntyneistä vuokrasuhteista.

 

Lue lisää:

Vuokrasopimus

Vuokratulon verotus

Vuokravakuustili vai ei?