Asuntosijoittajakyselyn tulokset julki osa (1/2): säästäminen eläkepäiviä varten tärkein syy asuntosijoittamiseen

Asuntosijoittajakyselyn tulokset julki osa (1/2): säästäminen eläkepäiviä varten tärkein syy asuntosijoittamiseen

19.06.2019 Tutkimukset, Sijoitusasunto, Uudiskohteet, Sisäpiiri, Haastattelut Henri Blomster, SalkunRakentaja.fi

Asuntosijoittajile tehty kyselytutkimus paljastaa asuntosijoittamisen tämän hetken trendit ja tarpeet. 

SalkunRakentaja toteutti yhteistyössä Lehdon kanssa asuntosijoittajille ja asuntosijoittamisesta kiinnostuneille suunnatun kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin asuntosijoittamisen trendejä, sijoittajien tunnelmia ja pullonkauloja. Käytännössä kyselytutkimus tehtiin osalle Lehdon Sisäpiiriä.

Kyselyyn vastasi 84 henkilöä. Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia kertoi sijoittavansa uusiin asuntoihin ja 43 prosenttia vanhoihin. Noin 14 prosenttia vastaajista antoi vastaukseksi, ettei ole vielä asuntosijoittaja. Luku summautuu yli 100 prosenttiin, koska osa sijoittaa sekä vanhoihin että uusiin asuntoihin.  

Tärkein kriteeri valittaessa uuden ja vanhan sijoitusasunnon välillä vaikuttaa olevan oma numeerinen analyysi. Noin 25 prosenttia mainitsee tässä yhteydessä tärkeimmäksi kriteeriksi ajankäytön ja helppouden ja 20 prosentilla vastaajista valinta perustui kokemukseen niin uudiskohteesta kuin vanhemmastakin sijoitusasunnosta. 

Mielenkiintoista on myös se, että vaikka asuntosijoittaminen on Suomessa suosittu sijoittamisen muoto, niin ainoastaan kaksi vastaajaa piti ajankohtaista tutkimustietoa tärkeimpänä valintakriteerinään. 

Rakennusliikkeen brändillä on merkitystä

Kaikki asuntosijoittajat eivät miellä rakennusliikkeen brändiä merkityksellisenä. 

”Kellään ei kilpailuetua brändissä”, mies, 40-59 vuotta. 

Kuitenkin kokonaisuutta tarkasteltaessa huomataan, että ainoastaan pieni osa asuntosijoittajista pitää brändin merkitystä olemattomana ja 59 prosenttia vastaajista pitää rakennusliikkeen brändiä ainakin jonkin verran merkityksellisenä.

Brändiin liittyvän avoimen kommentoinnin yhteenvetona voidaan todeta, että sijoittajat eivät pääsääntöisesti niinkään nosta esiin yksittäisiä brändejä, vaan pikemminkin luettelevat ison ja pienen toimijan välisiä eroja. 

”Kokemuksia siitä miten pienen yhtiön resurssit eivät riitä, jos vaikeuksia tulee riittävästi projektin aikana. Isoilla lisäksi yleensä uskottavammat prosessit, joilla homma saadaan maaliin”, mies, 40-59 vuotta.

”Jälleenmyytäessä isot rakennusliikkeet ovat ostajista luotettavampia kuin pienet”, mies, 25-39 vuotta. Varustelun taso on entistä merkittävämmässä roolissa

Kyselytutkimuksen yksi selkeimmistä tuloksista on sijoittajien uskomus varustelun tason merkityksellisyydestä: lähes 90 prosenttia vastaajista varustelun tason vaikuttavan asunnon vuokrattavuuteen.

Yksittäisissä haastatteluissa nousi myös esiin se, miten ajat ovat muuttuneet. Vaikuttaa siltä, että vuokralaiset ovat entistä tietoisempia varustelun tasosta ja myös vaativat entistä enemmän asunnoltaan.

Asuntosijoittajilla on useita eri tavoitteita 

Asuntosijoittamisen ylivoimaisesti yleisin päätavoite on säästäminen eläkepäiviä varten, mutta syitä on muitakin. Kymmenen prosenttia vastaajista kertoo päätavoitteekseen onnistumisen kokemuksen hakemisen. 

Muita asuntosijoittamisen päätavoitteita ovat säästäminen yllättävien tilanteiden varalle, vapaus, bisneksen tekeminen, vaurastuminen, taloudellinen riippumattomuus, elämänlaadun parantaminen, säästöjen hajauttaminen, sekä aikainen eläköityminen. 

Vuokraamista ei koeta haastavana prosessina, mutta valmiiksi vuokrattu asunto kiinnostaa

Asuntosijoittajakyselystä nähdään, että suuri osa tulevista asuntosijoittajista ei miellä vuokraamista haastavaksi prosessiksi. Tosin lähes kolmasosa vastanneista vastasi vuokraamisen olevan haastava prosessi. 

Samalla vaikuttaa yleisesti ottaen siltä, että asuntosijoittamisen ennakko-odotukset toteutuivat: ainoastaan kaksi ja puoli prosenttia vastaajista koki, ettei asuntosijoittaminen käytännössä ollut juuri lainkaan odotuksien mukaista. 

Lisäksi suorista vastauksista näkee, että vuokrattavuuteen liittyvä yllättävä kokemus ei suinkaan aina ollut negatiivinen. 

”Vuokrattavuus on parempi kuin luulin”, mies, 40-59 vuotta.  

”Luulin vaikeammaksi”, mies, 40-59 vuotta. 

”Ensimmäiseen uudiskohteeseen löytyi hyvä vuokralainen helposti, vuokrat tulleet jopa etuajassa”, nainen 25-39 vuotta. 

Ja vaikka osa vastaajista tuo kommenteissaan esiin vuokrattavuuden helppouden ja muiden tekijöiden merkittävyyden, niin ainoastaan 29 prosenttia vastaajista arvelee takuuvuokran merkityksen vähäiseksi. Näitäkin kuitenkin on.  

”Kaikki asunnot on saatu vuokrattua helposti”, mies ,40-59 vuotta. 

”Laskelmien pitää näyttää tuoton osalta järkeviltä. Se ratkaisee oston”, mies, 40-59 vuotta.

”Sinänsä vuokraaminen ei ole ongelma. Tärkeintä on asunnon sijainti ja vuokratuotto”, nainen, 40-59 vuotta. 

Siltikin suurin osa asuntosijoittajista arvelee takuuvuokran alentavan omaa kynnystä ostaa sijoitusasunto.

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Lehdon yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa asuntosijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville asuntosijoittajille, jossa selvitämme asuntosijoittamisen tämän hetken trendejä, sijoittajien tunnelmia, sekä tärkeimpiä asuntosijoittamisen pullonkauloja, jotka estävät sijoittajia etenemässä sijoittamisessa. Lehdon Sisäpiiri on Lehdon kumppaneiden sähköpostilista, johon liittymällä voi saada tietoja uusista kohteista viikkoa paria ennen julkista ennakkomarkkinoinnin aloitusta.  

Keskustele aiheesta

Suosituimmat artikkelit

Suosituimmat podcastit

Suosituimmat videot